Przejdź do treści

Rekrutacja

Kogo szukamy?

Stworzyliśmy program studiów MBA dostosowany do potrzeb przedsiębiorców myślących o profesjonalizacji młodych firm.

Dzięki całkowicie zdalnej formie organizacji zajęć chcemy dotrzeć do kandydatów również spoza wielkich miast. Zostaniemy on-line także, gdy minie pandemia, by realizować tę misję.

Merytorycznie program jest unikalnym połączeniem aktualnej wiedzy ekonomicznej na najwyższym poziomie z praktyczną perspektywą biznesową.

Program jest skierowany do osób, które:

  • ukończyły studia wyższe co najmniej I stopnia (warunek konieczny)
  • posiadają minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
  • sprawnie posługują się językiem angielskim

Etapy rekutacji

1. Przesłanie w terminie do 20 lutego 2024 na adres biuromba@sgh.waw.pl kompletu wymaganych dokumentów:

SGH nie pobiera opłaty rekrutacyjnej

  • Formularz rekrutacyjny (do pobrania pod tym linkiem)
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • Dokumenty potwierdzające wymagany okres doświadczenia zawodowego (zaświadczenie od pracodawcy lub odpis z KRS)
  • List motywacyjny z zaznaczonym jasnym celem podjęcia studiów MBA (maks. jedna strona A4)
  • CV, jeśli zawiera ważne informacje nieuwzględnione w kwestionariuszu

2. Test znajomości języka angielskiego

Test realizowany jest online. Obejmuje weryfikację m.in kompetencji związanych z czytaniem tekstów biznesowych i rozumienie ze słuchu.

Test

3. Rozmowa kwalifikacyjna

Po zaliczeniu testu językowego, osoba kandydująca zapraszana jest na rozmowę kwalifikacyjną. Celem rozmowy jest ocena osoby kandydującej pod kątem programu MBA. Terminy rozmów są ustalane indywidualnie.

4. Test predyspozycji analitycznych

Test predyspozycji analitycznych wypełniany online (czas wypełniania testu ok. 40 min. Wymagane jest zaliczenie testu z wynikiem minimum 75 pkt).

Test

Opłaty

Opłata za studia:

37 800 zł
Brak opłaty rekrutacyjnej.
Płatności można dokonywać w 1, 2, 4, 6 lub 12 ratach 0% RRSO.

Dane do przelewu

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
Numer indywidualnego konta bankowego zostanie wygenerowany dla osób zakwalifikowanych na studia.

Opcje finansowania

Program Grantowy

Sebastian Kulczyk we współpracy z EY Academy of Business oraz Pracuj Ventures utworzył fundusz grantowy dla uczestników trzeciej edycji studiów Online MBA for Startups. Aż 7 osób, które pomyślnie przejdzie proces rekrutacji i dodatkowo przedstawi najciekawszy biznes plan, otrzyma dofinansowanie w wysokości 20 000 PLN czyli ponad połowę czesnego.

Regulamin programu

Polskie Urzędy Pracy

Uzyskanie takich środków jest możliwe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Granty na studia przydzielane są zarówno osobom już pracującym, jak i poszukującym pracy, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Jak to działa? Terminy naborów wniosków o dofinansowania są ogłaszane co jakiś czas, więc trzeba śledzić informacje na stronie internetowej urzędu właściwego dla siedziby firmy, w której pracujemy. Formalnie o dofinansowanie stara się pracodawca, więc to także on musi złożyć wniosek. Może ono pokryć 80% kosztów, ale nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

PARP

Dofinansowaniach dla firm i osób w nich zatrudnionych. Nasze studia rejestrujemy w Bazie Usług Rozwojowych PARP. Rejestracja umożliwia ubieganie się o dofinansowanie w ramach programów rządowych-unijnych.

Środki unijne

Finansowanie studiów podyplomowych realizowane jest w ramach Projektu finansowanego ze środków europejskich w Programie Operacyjnym POWER. Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść nawet 100 000 zł, a każda z osób uczestniczących w projekcie może skorzystać z niej kilkukrotnie. Pożyczki są zwrotne w okresie maksymalnie 60 miesięcy od ich zaciągnięcia. Co najważniejsze 15% wartości pożyczki umarzane jest po zakończeniu kształcenia a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%. Więcej na stronie programu – zobacz - https://www.power.gov.pl/

/sites/mbaforstartups.pl/files/2024-01/MFS%203%20edycja%20%281%29_2.jpg

Aplikuj teraz
Skorzystaj z formularza aplikacyjnego

FAQ

Czy muszę dostarczać oryginały dokumentów?

Wszystkie dokumenty mogą być dostarczone w kopii. Na formularzu rekrutacyjnym wymagany jest podpis osoby kandydującej. Można podpisać go ręcznie i przesłać skan oraz dokument papierowy na adres biura, lub podpisać dokument za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Co, jeśli nie ukończył*m studiów wyższych?

W świetle polskiego prawa, studia MBA są formalnie studiami podyplomowymi. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) jest niezbędne do podjęcia studiów MBA.

Czy biuro MBA for Startups pomaga w pozyskaniu dofinansowania studiów?

Bezpośrednio nie, ale wiemy, że można takie dofinansowanie pozyskać. Jednym ze źródeł jest program dofinansowania (nawet do 100%) studiów podyplomowych (również MBA) prowadzony przez powiatowe urzędy pracy. Prosimy pytać w urzędzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Więcej w zakładce: Opcje finansowania

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji?

Osoby, które w procesie rekrutacji uzyskały najlepsze wyniki, dostaną zaproszenie do udziału w studiach najpóźniej do 10 marca 2024 r. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej, będziemy kontaktować się z kolejnymi osobami z listy najwyżej ocenionych. O wynikach poinformujemy indywidualnie mailowo, na adres podany w formularzu rekrutacyjnym.