Przejdź do treści

Aktualności

2021-06-22

SGH ponownie najlepszą uczelnią ekonomiczą

"Najlepsza uczelnia w czasach pandemii wbrew pozorom niewiele różni się od najlepszej uczelni w „normalnych” czasach, choć stoją przed nią dodatkowe wyzwania w zakresie zarządzana, bo musi dynamicznie reagować na zmieniającą się niemal z dnia na dzień sytuację. Ale troska o najwyższą jakość kształcenia i badań pozostaje bez zmian."

Niezależnie od sytuacji epidemicznej, w Ranking Perspektywy wpisana jest wizja uczelni idealnej – model, który co roku Kapituła dopasowuje do zmieniającej się rzeczywistości.”

SGH Warsaw School of Economics ponownie najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce według rankingu Perspektywy oraz numerem jeden w kategorii Absolwent na rynku pracy.

"Badania na światowym poziomie i aktywny udział w globalnym naukowym networkingu, doskonała kadra, wysoki poziom dydaktyki i umiędzynarodowienia, współpraca z biznesem, troska o realizację społecznej misji uczelni, zapewnienie dobrych perspektyw zatrudnienia absolwentów – tego oczekują od uczelni jej studenci i absolwenci, a także jej partnerzy i otoczenie społeczno-gospodarcze."

żródło: Perspektywy