Program

BLOK I.
Kompetencje osobiste przedsiębiorcy

 1. Szkolenie integracyjne

  Pierwszym kursem w ramach MBA for Startups jest szkolenie integracyjne. Jego Celem jest zintegrowanie grupy i nauczenie współpracy w zespołach w środowisku wirtualnym.

 2. Metody ilościowe dla przedsiębiorców

  W ramach tego przedmiotu studenci poznają różne modele podejmowania decyzji, nabywają umiejętności analizowania danych ilościowych i uczą się korzystać z narzędzi do tego służących. Przedmiot buduje podstawowe kompetencje z obszaru analizy danych.

 3. Pitching

  Pitching to warsztaty w czasie których uczestnicy kursu dowiedzą się jak przygotować się do prezentacji swojego pomysłu, szczególnie przed potencjalnymi inwestorami.

 4. Trening negocjacyjny

  Trening negocjacyjny to zajęcia nastawione przede wszystkim na negocjacje z potencjalnymi inwestorami i partnerami biznesowymi.

BLOK II.
Przedsiębiorstwo w otoczeniu

 1. Organizacja w otoczeniu

  Celem tego przedmiotu jest wyposażenie studentów w bazową wiedzę z obszaru zarządzania w kontekścieprowadzenia firmy. Zajęcia budują bazę pojęciową dla innych przedmiotów i pokazują zarządzanie przedsiębiorstwemna tle szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie.

 2. Zarządzanie informacją dla przedsiębiorców

  W trakcie tego kursu uczestnicy dowiedzą się jak pozyskiwać informacje z otoczenia i jakie mogą być jej źródła.

 3. Ekonomiczne otoczenie firmy

  Kurs, który pozwala na zrozumienie szerszego otoczenia firmy. Prowadzący przedstawia firmę na tle zjawisk makroekonomicznych, politycznych i społecznych.

 4. Prawne aspekty tworzenia start-upów

  W trakcie zajęć studenci poznają m. in. prawne aspekty zakładania biznesu oraz dowiadują się więcej na tematkwestii ochrony praw własności (IP).

 5. Przedsiębiorczość społeczna

  Kurs przybliża koncepcje zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu, kreowania wartości wspólnej - a wszystko to w powiązaniu z analizami przypadków przedsiębiorczości społecznej, współpracy start-upów z NGOsami itp.

 6. The US Startup Ecostystem

  Przedmiot realizowany przez Carslon School of Management

BLOK III.
Model biznesowy i jego testowanie

 1. Koncepcja biznesu

  Przedmiot pozwalający studentom na stworzenie pierwszego pomysłu własnego biznesu i poddanie go pierwszejkonfrontacji z opiniami wykładowcy i innych studentów.

 2. Nowe technologie i digital transformation

  W trakcie kursu uczestnicy poznają wpływ technologii i nowych trendów technologicznych na przedsiębiorstwa. Ćwiczą proces ich wdrażania oraz rozpoznają mechanizmy związane z transformacją cyfrową.

 3. Tworzenie i testowanie modelu biznesowego

  Ten kluczowy przedmiot związany z budową i testowaniem modelu biznesowego nowego przedsięwzięcia kładzie szczególny nacisk na propozycję wartości.

 4. Marketing i sprzedaż

  Przedmiot pozwala na poznanie zagadnień związanych z markietingiem, komunikacją, sprzedażą, skalowalnością. Skupia się również na relacjach pomiędzy nowym przedsięwzięciem a rynkiem (klientem).

 5. Zarządzanie innowacjami w środowisku międzynarodowym

  Tematyka kursu to połączenie zarządzania innowacjami z ich ekspansją międzynarodową, wchodzenia z przedsięwzięciami na nowe rynki. Poruszane są również zagadnienia dotyczące "born globals".

BLOK IV.
Ludzie w przedsiębiorstwie

 1. Trening kreatywności i Design thinking

  Zajęcia, które pozwalają wyzwolić kreatywne myślenie i dają narzędzia do jego pobudzania. Szczególne ukierunkowanie na metodę Design Thinking pozwalającą generować i testować pomysły, uczącą klientocentrycznego spojrzenia.

 2. Budowanie zespołów i przywództwo

  W trakcie kursu poruszane są kwestie związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie z perspektywy przedsiębiorcy-założyciela.

BLOK V.
Finanse i rachunkowość dla przedsiębiorców

 1. Rachunkowość projektów

  Tematyka tych zajęć obejmuje rachunkowość projektów, rachunkowość zarządczą i rachunkowość finansową.

 2. Finanse projektów i analiza ryzyka

  W trakcie kursu studenci poznają tajniki ewaluacji projektów i analiza ryzyka (NPV, IRR).

 3. Podatki dla przedsiębiorców

  Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat systemu podatkowego dla przedsiębiorców w Polsce. Przedstawione zostaną różne rodzaje podatków, podstawowe zasady dotyczące wyboru metody opodatkowania, zasady rozliczania podatku w zależności od wyboru formy prawnej przedsiębiorstwa

 4. Finansowanie start-upów

  Przedmiot, który pozwala zgłębić różne formy finansowania start-upów na ich różnym etapie rozwoju. Uczestnicy poznają dostępny możliwości, ich wady i zalety.

PROJEKT DYPLOMOWY
– BIZNES PLAN I JEGO OBRONA

Pracę dyplomową stanowić ma biznes plan dotyczący planowanego nowego przedsięwzięcia. Końcowa prezentacja ma przekonać inwestorów do wejścia w przedsięwzięcie.

Harmonogram zajęć

Zajęcia są prowadzone w języku polskim i angielskim

Studia trwają 2 lata: w ramach ponad 20 różnorodnych kursów zaplanowano ponad 600 godzin zajęć dydaktycznych

Zajęcia w soboty i niedziele, raz na dwa tygodnie (najczęściej w godzinach 9:00-14:00)

Studia odbywają się online.

Dyplom

Dyplom ukończenia studiów MBA for Startups wystawiony przez SGH Szkolę Główną Handlową w Warszawie (po polsku i po angielsku)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez SGH (po polsku i po angielsku)

Dla najlepszych studentów dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem.

Wykładowcy

Wykładowcy

dr Anna Masłoń-Oracz
SGH

dr Anna Rutkowska-Brdulak
Garrigues

dr Daniel Forbes
prof. Uniwersytetu w Minessocie,University of Minnesota, Carlson School of Management

dr hab. prof. SGHEwa Sońta-Drączkowska
SGH

dr hab. Jakub Brdulak
SGH

dr hab. prof. SGH Michał Jakubczyk
SGH

dr hab. prof. SGH Mikołaj Pindelski
SGH

dr hab. prof. SGH Monika Raulinajtis-Grzybek
SGH

dr hab. prof. SGH Rafał Mrówka
SGH

dr hab. prof. SGH Sylwester Gregorczyk
SGH

dr Jakub Borowski
SGH, głowny ekonomista Credit Agricole

dr Kamil Gemra
SGH, partner zarządzający w InnerValue

dr Marek Laszuk
SGH, Partner w eNovem.com

dr Mariusz Lipski
SGH

Paweł Krzywicki
Game Changers

prof. dr hab. Waldemar Rogowski
główny finansista w BIK S.A.

Sergiusz Sawin
The Heart

Mentorzy

Artur Adamowicz
Managing Partner Talking Heards PR

dr Aleksandra Auleytner
partner w Domański-Zakrzewski-Palinka

Sebastian Kulczyk
CEO w Kulczyk Investments

Bartek Pucek
Specjalista od strategii cyfrowej w centrali Ikea

Grażyna Rzehak
Integer.pl S.A. / InPost Group

Krzysztof Małecki
prezes FFW Communication

Akredytacja

SGH posiada międzynarodową akredytację Association of MBAs (AMBA), będącą gwarancją jakości organizowanego programu i dowodem spełnienia rygorystycznych kryteriów merytorycznych. Tylko 2 proc. uczelni biznesowych na świecie posiada tę prestiżową akredytację.