InCredibles

Program akceleracyjny i mentoringowy dla startupów, zainicjowany w 2017 r. przez Sebastiana Kulczyka.

W pierwszych dwóch edycjach program funkcjonował w formie konkursu dla samodzielnie wyłanianych przez organizatora startupów z Polski i Europy Centralnej.

Nagrodą były granty na rozwój oraz udział w indywidualnych, „szytych na miarę” sesjach mentoringowych oraz międzynarodowych konferencjach w Londynie, Berlinie i Helsinkach.

W pierwszej edycji do rywalizacji stanęło 426 projektów. Spośród nich wyłoniono pięciu zwycięzców: Archdesk, Hotailors, Radionet, Tidio, UserEngage.

W drugiej edycji w 2018 r. rywalizowały 302 startupy z regionu CEE. Wyłoniono pięciu zwycięzców: czeskie firmy Avocade i Neuron Soundware oraz polskie – Genomtec, Infermedica i Nuadu.

W 2019 r. program zmienił formułę. Organizator skoncentrował się na wsparciu jedynie polskich startupów, a w miejsce grantów pojawiło się jeszcze więcej indywidualnych i grupowych sesji doradczych, obejmujących kolejne obszary kompetencji, takie jak komunikacja, sprzedaż i marketing, zarządzanie zespołami, czy pozyskanym kapitałem.

Rosło także znaczenie wsparcia networkingowego InCredibles. Dodatkowo, zaczęto organizować spotkania i sesje mentoringowe z potencjalnymi klientami oraz inwestorami startupów.

Co szczególnie ważne, od tego właśnie roku program przyjął formę wsparcia mentoringowego dla projektów wyłonionych wyłącznie w wybranych, największych ogólnopolskich konkursach dla startupów - European Start-up Challenge, SingularityU Poland Global Impact Challenge, Business Insider Global Trends Festival, Orły Innowacji dziennika Rzeczpospolita. W ten sposób skokowo, do dziesięciu rocznie, zwiększono grupę spółek objętych wszechstronnym programem wsparcia.

W 2020 r. ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 program przyjął formułę "Incredible Academy". Podczas specjalnych, wszechstronnych webinarów oraz wirtualnych konsultacji mentorzy InCredibles podpowiadali jak poradzić sobie w tej bezprecedensowej sytuacji.